Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Minst betyg E i Svenska 2 och Engelska 6, eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om ansökan, urval och antagning här.

URVAl

Urval görs med utgångspunkt från betyg och skriftligt test i svenska. Det skriftliga tester genomförs i slutet av oktober och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Senast uppdaterad 2018-09-03

MER INFORMATION

Madeleine Åberg
Tel: 031-367 31 89
madeleine.aberg@educ.goteborg.se

Emma Nilsson
Tel: 031-367 31 80
emma.j.nilsson@educ.goteborg.se

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 4 mars 2019

Antal platser: 34

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 november och stänger den 14 december 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHMED

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.