Offentlig upphandlare

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

Är du intresserad av att förhandla och leda projekt? Utbilda dig till offentlig upphandlare – ett omväxlande och utmanande yrke där arbetsmarknaden bedöms vara mycket god framöver.

VAD LEDER UTBILDNINGEN TILL?

Utbildningen ger dig en bred kompetens att arbeta med bland annat upphandlingsprocesser, strategiska inköp och förhandlingar av pris och leverantörsvillkor. Sandra Kemény gick utbildningen Offentlig upphandlare åren 2016-2018 och fick sedan direkt jobb i Göteborgs Stad. Hör Sandra berätta om sitt jobb som upphandlare:

Som offentlig upphandlare är du en nyckelperson för alla som vill göra affärer med den offentliga sektorn. Det är ditt ansvar att organisationen följer de lagar och regler som finns inom området och som offentlig upphandlare förväntas du även se nya affärsmöjligheter både inom organisationen och på leverantörsmarknaden.

Vem passar som upphandlare?

Som upphandlare bör du vara nyfiken, analytisk, kommunikativ och noggrann. Du behöver kunna skapa och bibehålla goda relationer, och eftersom arbetet ofta sker i projektform (där du som upphandlare kan fungera som projektledare) behöver du ha en god samarbetsförmåga. Arbetet kräver goda teoretiska kunskaper och det är även meriterande med relevant arbetslivserfarenhet.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Efterfrågan på utbildade medarbetare är hög och det finns mycket goda möjligheter till jobb framöver. Arbetsmarknaden består av Sveriges 290 kommuner och cirka 500 myndigheter, där de flesta har någon slags upphandlingsfunktion. Staten, landstingen och kommunerna köper i dagsläget in varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor varje år.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som upphandlare, inköpare inom offentlig verksamhet, upphandlingsassistent, upphandlingssamordnare, avtalscontroller eller anbudsansvarig/Bid Manager.

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen omfattar 400 YH-poäng, vilket innebär två års heltidsstudier. Dessa kurser ingår i utbildningen. En tredjedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete). LIA innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats. Förutom arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen får du kontakter i arbetslivet som ofta leder till jobb efter examen. 97 procent av de studerande är i arbete inom sex månader efter examen.

OM UTBILDNINGEN

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 35

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.

MER INFORMATION

Sofie Skoog
Tel: 031-367 31 80
sofie.skoog@educ.goteborg.se