Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

 • Chalmers tekniska högskola
 • Familjebostäder i Göteborg AB
 • Förvaltningen för inköp och upphandling
 • Göteborgs universitet
 • Kungsbacka kommun
 • Lin Education
 • Park- och naturförvaltningen
 • Räddningstjänsten Storgöteborg AB
 • SOI- Sveriges offentliga inköpare
 • Stenungssunds Kommun
 • Trafikverket

Senast uppdaterad 2018-01-31

MER INFORMATION

Mikaela Virkkunen Eliasson
Tel. 031-367 31 94
mikaela.eliasson@educ.goteborg.se

Emma Nilsson
Tel: 031-367 31 80
emma.j.nilsson@educ.goteborg.se

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 34

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHOU

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.