Ekonomi- och redovisningskonsult

2 år Heltid Startar augusti 2020
Ekonomi- och redovisningskonsult

Vill du arbeta med ekonomisk rådgivning och redovisning? Utbildningen ger dig den kunskap du behöver för att arbeta som ekonomisk rådgivare i en alltmer digital arbetsmiljö. Ekonomi- och redovisningskonsult är ett omväxlande, noggrant och ansvarsfullt yrke för dig som vill jobba mycket med analys och siffror.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig den teoretiska kompetens du behöver för yrkesbeteckningen Auktoriserad redovisningskonsult. Under utbildningen lär du dig bland annat att

 • planera och utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning
 • arbeta med analyser, kontroller, undersökningar av intäkter och kostnader, kalkyler och budgetering
 • kunskap om relevanta delar av juridiken, till exempel avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt
 • ge professionell rådgivning anpassad till kundens behov.

Innehåller en stor del LIA (praktik)

En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Läs mer om LIA.

Att arbeta som ekonomi- och redovisningskonsult

Som ekonomi- och redovisningskonsult kan du ha många och varierande uppgifter, till exempel

 • ekonomisk rådgivning, upprättande av bokslut, årsredovisningshandlingar och inkomstdeklarationer för små och medelstora företag
 • löpande bokföring inklusive avstämningar och skattedeklaration
 • revisionsarbete, skattehandläggning, löne- och ekonomiadministration, bolagsbildning och bolagsärenden samt ekonomisk konsultation
 • controllerarbetsuppgifter såsom upprättande av för- och efterkalkyler, budgetarbete, finansieringsfrågor, internredovisningsfrågor och analysarbete.

Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga och ett gott kundbemötande.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kan du jobba som redovisningskonsult, ekonomiansvarig på små och medelstora företag, revisionsmedarbetare eller skattehandläggare.

Din framtida arbetsplats kan vara på redovisningskonsultföretag, revisionsföretag, företags ekonomiavdelningar och Skatteverket. Många väljer dessutom att jobba som egenföretagare.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Beskattningsrätt 1, 25 p
 • Beskattningsrätt 2, 25 p
 • Digital administration, 15 p
 • Ekonomistyrning, 45 p
 • Examensarbete, 25 p
 • Handelsrätt 1, 25 p
 • Handelsrätt 2, 25 p
 • Kommunikation, 20 p
 • LIA 1 – Lärande i arbete, 40 p
 • LIA 2 – Lärande i arbete, 75 p
 • Organisation, ledarskap och arbetsliv, 10 p
 • Redovisning, 50 p
 • Revision och Reko/Rex, 10 p
 • Utredningsmetodik, 10 p

Studieupplägg och examen

Utbildningen är tvåårig, platsbunden (ej distans) och går på heltid. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Vi arbetar tätt ihop med branschen och de flesta föreläsare och handledare är yrkesverksamma personer inom området.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Ledningsgrupp med branschrepresentanter

Utbildningen har en ledningsgrupp som består av representanter från branschen, från Yrgo och från de studerande. Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Följande branschaktörer deltar i ledningsgruppen:

Adrian & Partners AB – Apsia AB – Bokoredo AB – Gothia Revision AB – Modern Ekonomi – Önnheim & Olsson Revisionsbyrå KB – Wolters Kluwer AB – Sveriges Redovisningskonsultersförbund (SRF) – Organisationen för revisorer och rådgivare (FAR) – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Dessutom samarbetar vi med flera andra företag och organisationer som bland annat föreläser i utbildningen och tar emot studerande på studiebesök och LIA (praktik).


Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du vara behörig. Det innebär att du måste uppfylla vissa förkunskapskrav:

1. Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. 
Läs mer om grundläggande behörighet.

2. Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):

 • Svenska 2
 • Företagsekonomi 2
 • Redovisning 2

Behörighetsgivande kurs för dig som saknar Redovisning 2

Saknar du förkunskaper i Redovisning 2 kan du läsa vår självstudie- och handledningskurs under våren. Får du godkänt på kursen uppfyller du förkunskapskraven i Redovisning 2.

Kursen genomförs i maj-juni. Du behöver ha studerat Företagsekonomi 2 eller ha motsvarande kunskaper för att kunna läsa kursen.

Du behöver inte göra någon särskild anmälan till kursen. Uppfyller du alla övriga förkunskapskrav får du en inbjudan till att läsa kursen efter avslutad ansökningsperiod.

Saknar du förkunskaper?

Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom arbetserfarenhet, kvällskurser eller annan eftergymnasial utbildning.

Läs mer om förkunskapskrav och behörighet.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven

Vem blir antagen?

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg från utvalda gymnasiekurser.

Antagningsbesked

I juni får du ditt antagningsbesked. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan.

Läs mer om viktiga datum.