Industrial Technical Artist

2 år Heltid Startar augusti 2020
Industrial Technical Artist

Vill du jobba med 2D/3D-grafik och programmering inom industrin? Som Industrial Technical Artist optimerar du data och effektiviserar grafikflödet till de system som ska presentera det visuella resultatet, alltid med hänsyn till den artistiska visionen och plattformens tekniska begränsningar. Under utbildningen får du ett stort kontaktnät i branschen och lär dig allt ifrån att producera 3D-modeller till att arbeta med shaderprogrammering och spelmotorer.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat att

 • producera 3D-modeller i olika visualiseringsverktyg
 • optimera 3D-grafik och CAD-underlag
 • hantera 2D- och 3D-grafik för VR och AR
 • programmera specialiserade verktyg för grafisk produktion
 • automatisera processer i 3D-applikationer med skripts
 • arbeta framgångsrikt i projekt med andra yrkesroller.

Innehåller en stor del LIA (praktik)

En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Att arbeta som Industrial Technical Artist

Som Technical Artist inom industrin är du länken mellan grafik och programmering. Du ser till att den artistiska visionen av en produkt bibehålls utan att överskrida de tekniska begränsningar som finns för plattformen som ska presentera resultatet.

Du arbetar i flera olika slags bild- och visualiseringsverktyg för att producera och optimera 2D- och 3D-grafik. Du kan också skapa program och anpassa verktyg som optimerar grafiska processer och även driva projekt inom realtidsgrafik, VR och AR.

Mer specifikt kan du till exempel jobba med produktutveckling eller skapa konfiguratorer, simulatorer och e-manualer.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som Industrial Technical Artist, applikationsutvecklare, realtidsvisualiserare, 3D- grafiker, programmerare eller animatör.

Du kan jobba i de flesta grenar av tillverkningsindustrin som på olika sätt hanterar stora mängder grafik.

Kurser

• 3D-animation
• 3D-grafik
• Bildperception
• Examensarbete
• Extended Reality
• LIA
• Linjär algebra för 3D
• Objektorienterad programmering
• Projektarbete
• Shaderprogrammering
• Spelmotorer
• Usability design
• Verktygsutveckling

Studieupplägg och examen

Utbildningen är tvåårig, platsbunden (ej distans) och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.

Samarbete med branschen

Utbildningen genomförs i samarbete med bland andra Alten och Chalmers tekniska högskola. Fler företag och organisationer kommer att tillkomma under våren.

Våra samarbetspartner deltar i utbildningen på flera olika sätt, bland annat genom föreläsningar och att ta emot studerande på studiebesök och LIA (praktik).

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):

 • Svenska 2
 • Matematik 2
 • Programmering 1

Läs en preparandkurs i Matematik 2 eller Programmering 1

Saknar du förkunskaper i Matematik 2 eller Programmering 1 kan du läsa en av våra kostnadsfria preparandkurser som går under våren:

Preparandkurs i Matematik 2
Preparandkurs i Programmering 1

Saknar du förkunskaper?

Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom arbetserfarenhet, kvällskurser eller annan eftergymnasial utbildning.

Läs mer om förkunskapskrav och behörighet.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven

Vem blir antagen?

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg från utvalda gymnasiekurser.

Antagningsbesked

I juni får du ditt antagningsbesked. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan.

Läs mer om viktiga datum.