Logistik och e-handelslösningar

9 veckor Deltid Startar oktober 2020

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom logistiklösningar för digital handel. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete.

Innehåll

Utbildningen omfattar totalt 40 YH-poäng och är uppdelad i följande kurser:

Digital handel och omnikanalhandel, 10 p

Kursen ger kunskap om e-handelns utveckling från multikanalhandel till omnikanalhandel, där målet är konsumentens sömlösa köpupplevelse. Kursen ger kunskap om verktyg för dataanalys och metoder för att öka verksamhetens tillväxtförmåga, lönsamhet och konkurrenskraft i en omnikanalmiljö.

Kursen ger förståelse för konsumentbeteenden, säljprocessen och distributionsstrukturer. Kursen ger även kunskap om köp- och beslutsmönster, betalnings- och leveransalternativ, returhantering, reklamation och kundvård. Kursen ger vidare inblick i olika typer av målgruppsanpassade marknadsförings- och kommunikationsstrategier som ett led i varumärkesbyggande. Kursen ger övergripande kunskap om hur varje del av kundresan påverkar konsumenters omdöme och bidrar till helhetsupplevelsen.

Kursen omfattar följande moment:

 • E-handelslösningar – från multikanalhandel till omnikanalhandel
 • Verktyg för lönsamma e-handelslösningar – tolka kunddata
 • Distributionsstrukturer och konsumentbeteenden
 • Leveransalternativ, returhantering, kundvård och kundens helhetsupplevelse

Distributionslogistik och varuflöden, 20 p

Kursen ger kunskap om hur en effektiv logistik- och distributionsstruktur kan öka konkurrenskraften i multikanal- och omnikanalstrategier. Kursen ska ge kunskaper om logistikens grunder, kapitalbindning och ränta, logistik och lönsamhet, lokalisering och lagerkostnader, materialflödestänkande och optimering, beställningsmetoder och principer för buffertlager samt transport- och informationsnätverk. Kursen ska också ge kunskaper om hur fyllnadsgrad, ruttplanering och transport- och logistiklösningar samtidigt kan förbättra lönsamheten och minska miljöpåverkan. Kursen ger även kunskaper om produktionslogistik; prognosbaserad samt kundorderstyrd tillverkning.

Kursen ska ge kunskap om att ta fram alternativa logistiklösningar och nya logistikkoncept för att möta konsumenters förändrade köpmönster med ökade krav på snabba leveranstider, ökad flexibilitet, hög service och en positiv köp- och helhetsupplevelse.

Kursen omfattar följande moment:

 • Hur en effektiv logistik- och distributionsstruktur för e-handeln ökar konkurrenskraften
 • Transport- och logistiklösningar som förbättrar lönsamheten och minskar miljöpåverkan
 • Kapitalbindning, lagerkostnader, optimering, beställningsmetoder
 • Fyllnadsgrad och ruttplanering
 • Prognosbaserad och kundorderstyrd planering

Kundanpassad e-handelslogistik och logistikkoncept B2B/B2C, 10 p

Kursen ger kunskap om effektiv returhantering, reklamationer och förebyggande kvalitetsarbete samt dess avgörande betydelse för lönsamhet och kundnöjdhet. Kursen beskriver förpacknings- och emballagelogistiklösningar och dess kostnadsförutsättningar. Kursen ger kunskap om mer kundanpassade logistiklösningar och leveranssätt med flexibla leveranstider och realtidsinformation.

Kursen ger också kunskap om olika logistikkoncept och logistiklösningar med fokus på leveransprecision, leveranssäkerhet, minskad miljöpåverkan, kundfokuserade leveranser och ökad kundnöjdhet. Kursen beskriver vidare de skilda förutsättningarna mellan transport-/ distributionslogistik och produktionslogistik. Kursen ger färdigheter i och kompetens att finna, välja, beräkna och optimera lönsamma och effektiva flöden för ökande kundnöjdhet. Kursen ger kunskap om fördelar och nackdelar med de olika logistikkoncepten såsom 3PL, 4PL, skräddarsydd outsourcing, egen regi, Lean och Agile.

Kursen omfattar följande moment:

 • Förpackningar och emballage
 • Returhantering, reklamationer och kvalitetsarbete
 • Logistikkoncept och logistiklösningar
 • 3PL, 4PL, outsourcing eller egen regi, Lean och Agile

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Undervisningen är webbaserad och stöd tillhandahålls löpande av handledare. Webbundervisningen kompletteras med två fysiska träffar. Uppdatering: De fysiska träffarna utgår på grund av risk för smittspridning. All undervisning sker digitalt.

Under utbildningen varvas teoriavsnitt med praktisk träning, ämnesövergripande projekt samt autentiska problemställningar som speglar yrkeslivet. Gästföreläsare inom olika specialistområden kommer vara inslag i undervisningen.

Digitalt kursmaterial och läromedel finns samlade i Yrgos lärplattform. Det finns även tillgång till chattfunktion, e-post och diskussionsforum samt möjlighet för studerande att interagera.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom logistiklösningar för digital handel.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

 • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
 • Minst 1 års erfarenhet av arbete inom logistik och inköp, transportplanering, spedition eller motsvarande.

Så ansöker du

Du ansöker direkt på webben via vårt ansökningssystem. Ansökan öppnar den 1 september.

Bifoga följande dokument till din ansökan:

 • Kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
 • Arbetsintyg