Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6, Svenska 2, eller motsvarande.

För dig som söker inriktning Art Director: Grafisk kommunikation 1, 100 p (eller motsvarande)
För dig som söker inriktning Copywriter: Textkommunikation, 100 p (eller motsvarande)

Du som har frågor om full behörighet
Saknar du ovannämnda gymnasiekurser i Engelska 6, Svenska 2, Grafisk kommunikation 1 eller Textkommunikation, kan du ändå vara behörig genom motsvarande kompetens. Du kan t.ex. ha fått kunskaperna genom kvällskurser, tutorials, arbetslivserfarenhet eller annan eftergymnasial utbildning. För att då bli behörig krävs ett intyg eller betyg som styrker kunskaperna.

Om du saknar intyg eller betyg kan du ihop med din ansökan bifoga ett exempel som styrker dina kunskaper enligt följande:

  • För dig som söker inriktning Copywriter: Skriv en egen text (max 1000 tecken exkl. blanksteg). Det kan vara ett brev, en berättelse eller något annat som visar dina kunskaper i det skrivna ordet.
  • För dig som söker inriktning Art Director: Visa ett exempel på något du formgivit. Din design ska vara producerad i InDesign och/eller Photoshop och i storlek ca A4. Vi önskar se exempel på din formkänsla och dina programkunskaper.

Urval
Samtliga behöriga sökande ombeds bifoga ett arbetsprov med sin ansökan som används som urvalsunderlag för det muntliga provet. Arbetsprovet finns tillgängligt för nedladdning när ansökan öppnar. Till särskilt skriftligt och muntligt prov kallas samtliga behöriga sökande. Dessutom kallas de som inte har formell behörighet, men som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. De särskilda proven genomförs på plats på Yrgo av representanter från bransch och skola med urvalsgrunderna tekniskt kunnande, hantverk, förmåga att uttrycka sig skriftligt, analytisk förmåga, kommunikativ förmåga och konceptuellt tänkande.

MER INFORMATION

Frågor om utbildningen
Christina Sandell
Tel: 0705-08 33 90
christina.sandell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 34

Start: Januari 2020

Ansökan: Vår webbansökan öppnar 1 september 2019.