Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

MER INFORMATION

Frågor om utbildningen
Christina Sandell
Tel: 0705-08 33 90
christina.sandell@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Januari 2020

Antal platser: 34

Ansökan: Vår webbansökan öppnar 1 september 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.