Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Digitalt skapande 1 eller Design 1 eller Webbutveckling 1 eller Gränssnittsdesign eller motsvarande.

Du som har frågor om full behörighet
Om du saknar du de särskilda förkunskaperna av gymnasiekurser i  Digitalt skapande 1, Design 1, Webbutveckling 1 eller Gränssnittsdesign 1 kan du ändå vara behörig genom motsvarande kompetens. Du kan till exempel ha skaffat dig kunskaperna genom kvällskurser, tutorials, arbetserfarenhet eller annan eftergymnasial utbildning. För att bli behörig krävs ett intyg eller betyg som styrker kunskaperna.

Om du saknar intyg eller betyg kan du ihop med din ansökan bifoga ett kompletterande underlag i form av ett arbetsprov, som styrker dina kunskaper. Detta arbetsprov ska bestå av följande: En egenproducerad design gjord i Illustrator, Photoshop, After Effects eller Sketch.

Arbetsprov
Du ska även skicka in ett arbetsprov i din ansökan där du påvisar grundläggande kunskaper och färdigheter i relevanta program.

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och tekniskt/digitalt prov. De muntliga och digitala proven utgår från arbetsprovet och du bedöms utifrån prioriterings- och problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga, tekniskt kunnande och finish, design/formgivning och kreativitet. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Läs vidare

Mer information

Frågor om utbildningen
Marie Kalmnäs
Tel: 0761–19 87 18
marie.kalmnas@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 24

Start: September 2019

Nästa start: Preliminärt september 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.