Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Digitalt skapande 1 eller Design 1 eller Webbutveckling 1 eller Gränssnittdesign eller motsvarande.

Du ska även skicka in ett arbetsprov i din ansökan där du påvisar grundläggande kunskaper och färdigheter i relevanta program.

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och tekniskt/digitalt prov. De muntliga och digitala proven utgår från arbetsprovet och du bedöms utifrån prioriterings- och problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga, tekniskt kunnande och finish, design/formgivning och kreativitet. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Senast uppdaterad 2018-05-30

Läs vidare

Mer information

Frågor om utbildningen
Marie Kalmnäs
Tel: 0761–19 87 18
marie.kalmnas@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 24

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHDD

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.