Kurser

  • Digital bild 50p
  • Digitala processer och digital produktion 65p
  • Examensarbete 30p
  • HTML och CSS 30p
  • Interaktionsdesign och användbarhet 25p
  • LIA – Lärande i arbete 135p
  • Strategi, kreativitet och entreprenörskap 20p
  • Visuell Design 45p

Mer information

Frågor om utbildningen
Marie Kalmnäs
Tel: 0761–19 87 18
marie.kalmnas@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 24

Ansökan: Ansökan är öppen 1 februari – 15 april