Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6 och Svenska 2, eller motsvarande.

Det krävs minst ett års arbetserfarenhet från en ansvarsfull tjänst inom eventbranschen, försäljnings- och servicebranschen, upplevelseindustrin, idrottsverksamhet eller kreativ/konstnärlig verksamhet. Den totala arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande och kan alltså vara från olika yrkesroller. Arbetserfarenheten ska du ha skaffat dig efter avslutade gymnasiestudier.

Bifoga alltid intyg
Bifoga alltid gymnasiebetyg/arbetsintyg till din ansökan.

Urval
Behöriga sökande kallas till ett muntligt prov. Det muntliga provet bedöms utifrån den sökandes ledarskaps-, kommunikations- och kreativa förmåga. De muntliga och skriftliga proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov och arbetslivserfarenhet vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

MER INFORMATION

Ulrika Trägårdh, utbildningsledare
Tel: 072-856 72 79
ulrika.tragardh@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 34

Start: September 2019

Nästa start: Preliminärt september 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.