Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6 och Svenska 2, eller motsvarande.

Ett års styrkt arbetslivserfarenhet på heltid efter avslutade gymnasiestudier. Erfarenheten ska vara av en ledande eller ansvarstagande position inom något av följande områden: Upplevelseindustrin, idrottsverksamhet samt kreativ eller konstnärlig verksamhet.

Urval
Behöriga sökande kallas till ett muntligt prov. Det muntliga provet bedöms utifrån den sökandes ledarskaps-, kommunikations- och kreativa förmåga. De muntliga och skriftliga proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov och arbetslivserfarenhet vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Senast uppdaterad 2018-09-19

MER INFORMATION

Frågor om utbildningen
Ulrika Trägårdh
Tel: 072-856 72 79
ulrika.tragardh@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 34

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHEVENT

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.