Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd. Kostnader för studieresor, kurslitteratur och eget förbrukningsmaterial tillkommer.

MER INFORMATION

Ulrika Trägårdh, utbildningsledare
Tel: 072-856 72 79
ulrika.tragardh@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 34

Ansökan: Ansökan är öppen 1 februari – 15 april