Game Programmer

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

Vill du vara en nyckelspelare i en av världens roligaste branscher?

Sverige har idag en världsledande position i spelbranschen. Här verkar allt från mindre aktörer till stora studios som skapar AAA-spel. Sverige är känt både för sin bredd och sin kvalitet och har en stark ställning inom branschen. Dessutom har svensk spelutveckling under de senaste tjugo åren vuxit upp till att bli en allt viktigare exportnäring och verkar på en stor global marknad.

Utbildningen är framtagen av rutinerade spelutvecklare i samarbete med välkända spelutvecklarföretag, en näring som vet vad som krävs för att skapa framtidens underhållning.

Under utbildningens gång arbetar du i team och genomför hela processen från prototyp till färdig produkt. Samtidigt får du kunskap om gällande spelplattformar och spelmotorer. Utbildningen innehåller implementering av speldesign via programmering och scripting samt ger dig kunskap om de programvaror som är branschstandard, vilket yrkesrollen kräver.

Du får kunskap i analysarbete, problemlösning och lära dig att granska och utvärdera både egna och andras spelproduktioner oavsett genre. Efter utbildningen kommer du också att ha kunskap om olika möjligheter och begränsningar med VR-mjukvara och kunna implementera olika typer av API:er.

Då arbetet innehåller regelbundna internationella kontakter och fackspråket är engelska, så kommer delar av utbildningen bedrivas på engelska.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, så kallad LIA – Lärande i arbete. Det kommer ge dig unika möjligheter att utvecklas och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Arbetsmarknad

Spelbranschen har på några årtionden vuxit till en världsomspännande industri med en påfallande kulturell och ekonomisk betydelse. Sedan 2010 har omsättningen i branschen ökat med över 800%! Denna ökning har skapat ett stort behov av duktiga kreativa utvecklare. Den senaste trenden med Virtual Reality (VR) och kanske den ännu mer spännande utvecklingen av Augmented Reality (AR) gör att framtiden ser ljus ut för interaktiva produkter och innovativa personer. Efter avslutad utbildning är du redo att arbeta som Game Programmer, Programmer, Game Developer eller Scripter.

Spelbranschen är i stort behov av dig som är kompetent och engagerad och är intresserad av en global bransch som växer.

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 25

Nästa start: Preliminärt september 2020

Ansökan: Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.

Mer information

Linda Almström, utbildningsledare
Tel: 031-367 31 11
linda.almstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00