Ansökan

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6, Matematik 3 och Svenska 2, eller motsvarande.

Minst betyg E i kursen programmering, eller motsvarande.

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och tekniskt arbetsprov. Det muntliga provet bedöms utifrån kommunikativ- och analytisk förmåga. Det tekniska arbetsprovet bedömer kunskaper i programmering. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

Mer information

Linda Almström, utbildningsledare
Tel: 031-367 31 11
linda.almstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 25

Nästa start: Preliminärt september 2020

Ansökan: Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.