Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd. Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

Mer information

Linda Almström, utbildningsledare
Tel: 031-367 31 11
linda.almstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt september 2020

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.