Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Grafisk kommunikation 1 eller motsvarande.

Du ska även skicka in ett arbetsprov i din ansökan där du påvisar grundläggande kunskaper och färdigheter i relevant program samt språklig medvetenhet och kommunikationsförmåga.

Ladda ner 2019 års arbetsprov för IP Grafisk produktion & form

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och tekniskt/språkligt prov. Det muntliga och tekniskt/språkliga proven utgår från arbetsprovet och du bedöms utifrån teknisk förmåga i programvara, språklig medvetenhet kommunikations-, prioriterings- och problemlösningsförmåga testas. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

Läs vidare

Mer information

Linda Almström, utbildningsledare
Tel: 031-367 31 11
linda.almstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 24

Ansökan: Utbildningen har öppet för sen ansökan. Det innebär att vi behandlar din ansökan löpande och i mån av plats.

Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHIP

Ansök