Ansökan

Uppfyller du behörighetskraven?

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

För den här utbildningen behöver du också ha minst betyg E i Grafisk kommunikation 1, eller motsvarande.

Du ska även skicka in ett arbetsprov i din ansökan där du påvisar grundläggande kunskaper och färdigheter i relevant program samt språklig medvetenhet och kommunikationsförmåga. Observera att arbetsprovet inte gäller för dig som gör en sen ansökan, efter 15 april.

Vem blir antagen?

Behöriga sökande kallas till muntligt och tekniskt/språkligt prov. Det muntliga och tekniskt/språkliga proven utgår från arbetsprovet och du bedöms utifrån teknisk förmåga i programvara, språklig medvetenhet kommunikations-, prioriterings- och problemlösningsförmåga testas. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Du som gör en sen ansökan (efter 15 april)

Du som ansöker efter den 15 april ska inte skicka med något arbetsprov med din ansökan, utan du ska endast skicka med betygsdokument och eventuellt andra intyg som kan styrka tidigare erfarenheter.

Sena ansökningar behandlar vi löpande i tur och ordning och ju tidigare du ansöker, desto större chans har du att bli antagen.

Läs vidare

Mer information

Linda Almström, utbildningsledare
Tel: 031-367 31 11
linda.almstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 24

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.