Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

 • Bildteknik 45p
 • Digital teknik och produktion 40p
 • Examensarbete 25p
 • Färg- och kvalitetsstyrning 20p
 • Grafisk design 50p
 • Kommunikationsplanering 15p
 • LIA – Lärande i arbete 1, 60p
 • LIA – Lärande i arbete 2, 70 p
 • Projektinriktad grafisk teknik 35p
 • Projektledning och organisation 10p
 • Text och typografi 30p

Senast uppdaterad 2018-02-05

Mer information

Frågor om utbildningen
Ulla Gratte
Tel: 0708-97 44 29
ulla.gratte@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 24

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHIP

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.