Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

  • Collabra AB
  • Elanders Sverige
  • Grafiska företagen
  • GS-facket
  • Göteborgs universitet – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
  • Göteborgstryckeriet
  • ICA Reklam
  • mkmedia Production AB

Senast uppdaterad 2018-02-05

Mer information

Frågor om utbildningen
Ulla Gratte
Tel: 0708-97 44 29
ulla.gratte@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 24

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHIP

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.