Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Urval
Samtliga sökande ombeds bifoga ett arbetsprov med sin ansökan som används som urvalsunderlag för det muntliga provet. Till särskilt muntligt prov kallas samtliga behöriga sökande. Dessutom kallas de som inte har formell behörighet, men som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det särskilda muntliga provet genomförs på plats på Yrgo av representanter från bransch och skola med urvalsgrunderna förmåga att uttrycka sig skriftligt, kommunikativ förmåga och kreativt tänkande.

Ladda ner 2019 års arbetsprov för Manusförfattare

Mer information

Linda Almström, utbildningsledare
Tel: 031-367 31 11
linda.almstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 24

Ansökan: 1 februari – 15 april 2019

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.