Kurser

  • Branschkunskap och egenföretagande, 30 p
  • Examensarbete, 30 p
  • Lärande i arbete, 130 p
  • Manusskrivande och dramaturgi, 160 p
  • Skrivprocesser, modeller och verktyg, 50 p

Mer information

Susan Johansson
031-367 31 09
susan.johansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 24

Ansökan: 1 februari – 15 april 2019

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.
Ansök