Teater-, Event- & Scentekniker

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

Teater-, Event- & Scentekniker är en tvåårig grundläggande event- och teaterteknisk utbildning på heltid för dig som vill jobba som scentekniker, ljustekniker, projektions- och mediatekniker, eventtekniker eller Stage manager på landets alla scener och arenor.

Efter avslutade studier ska du självständigt kunna ansvara för det tekniska arbetet med en teater- eller eventproduktion på turné. Under utbildningen lär du dig flera olika ljusbord och visualiseringsprogram för projektion. Som scentekniker behöver du förstå teknikens roll utifrån olika perspektiv och att samverka med andra kreatörer i olika skapande processer är nödvändigt. Du behöver kunna agera projektledare med ekonomiskt ansvar för att driva egna projekt, men du får också utveckla en bred kunskap om arbetsfördelningen i större event- och scenproduktioner. Hos oss får du kunskaper direkt från branschens aktörer. Du förbereds för branschens arbetsvillkor och du får löpande riskbedöma olika scenarios inom scen, teater och event. Dessutom utvecklar du metoder för projektledning och får verktyg för att driva egen firma inom scen, – event och teaterproduktion. Under utbildningen kartlägger du och lär känna branschens olika aktörer och du kan välja att inrikta dig mot scenteknik, eller ljus, bild och mediaprojektion. Du får handledning i strategier för branschetablering och kan skapa nödvändiga nätverk för att generera uppdrag som frilans scentekniker.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, så kallad LIA (lärande i arbete), vilket ger dig möjligheter att utforska flera olika bolag och knyta värdefulla kontakter. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

ARBETSMARKNAD

Teater-, event- och scenbranschen efterfrågar medarbetare som kan hantera den senaste tekniken, som kan arbetsflödet i större internationella produktioner och som törs gå främst med nyskapande lösningar. Rörligheten bland turnerande personal är stor och innehållet i utbildningen är anpassat så att du kan ta uppdrag både nationellt och internationellt. Branschen söker dig som vill hantera en scen där ena dagen inte är den andra lik och som drivs av ett helhetstänk och ansvarstagande.

Flera nya arenor och kulturhus har renoverats och byggts i Sverige de senaste åren. Event ökar som kommunikationsmedel och det medför nya ökade krav på teknik och scenupplevelser. Dessutom väntas stora pensionsavgångar inom teater- och scenbranschen.

Den här utbildningen är skapad av branschen utifrån vad de efterfrågar när de rekryterar och ditt arbetsfält är både internationellt och nationellt vilket ger dig en ljus framtid i branschen.

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 25

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.

Mer information

Frågor om utbildningen
Maria Säwström
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00