Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Teater-, Event- & Scentekniker

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng.

Drömmer du om ett tekniskt avancerat arbete och en ledande roll, bakom scenen?

Teater-, Event- & Scentekniker är en tvåårig grundläggande event- och teaterteknisk utbildning på heltid för dig som vill jobba som scentekniker, ljustekniker, projektions- och mediatekniker, eventtekniker, Stage Manager eller liknade på landets alla scener och arenor.

Efter avslutade studier ska du självständigt kunna ansvara för arbetet med en hel scen- och/eller en eventproduktion på turné. En event-, scen- eller teatertekniker har specialiserad tekniskt kunnande inom ljus-, scen- och bildproduktion. Att förstå teknikens roll och kunna samverka i en kreativ och skapande process är nödvändigt, liksom att kunna agera som projektledare i en komplex produktion med ekonomiskt ansvar. Du arbetar entreprenöriellt med goda kunskaper om branschens omvärld och villkor. I din roll ingår även att riskbedöma och självständigt ansvara för säkerheten inom scen, teater och event. Dessutom ska du ansvara för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetssätt, utöver att kunna kommunicera väl och skapa, samt etablera goda relationer.
En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, så kallad LIA – Lärande i arbete, vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

Arbetsmarknad

Teater-, event- och scenbranschen efterfrågar välutbildade medarbetare som kan hantera
den senaste tekniken, som kan sitt hantverk inom yrket och som törs gå främst med nyskapande lösningar. Branschen söker dig som kan hantera en scen där ena dagen inte är den andra lik, du som vet att du är både först och sist på plats.

Flera nya multiarenor och kulturhus har renoverats och byggts i Sverige de senaste åren och
event som kommunikationsmedel ökar och medför nya ökade krav på teknik och sceniska
upplevelser. Dessutom väntas stora pensionsavgångar inom teater- och scenbranschen, vilket styrks av flera betydande aktörer i landet. Yrgo, högre yrkesutbildning har blivit uppvaktade och uppmanade av ett stort antal scener och arenor att starta den här utbildningen.

Ditt arbetsfält är nationellt vilket ger dig en ljus framtid i branschen.

Senast uppdaterad 2018-09-19

Mer information

Frågor om utbildningen
Susan Johansson
Tel: 031-367 31 09
susan.johansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt september 2019

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.