Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper

Minst betyg E i Engelska 6, Svenska 2 och Matematik 1a, b eller c, eller motsvarande.

Urval

Behöriga sökande kallas till muntligt och skriftligt/praktiskt prov. Båda proven bedöms utifrån förförståelse av ellära, ljus, ljud-, bild- och scenteknik, samt kommunikationsförmåga. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från båda proven vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Senast uppdaterad 2017-03-13

Mer information

Frågor om utbildningen
Susan Johansson
Tel: 031-367 31 09
susan.johansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 25

Ansökan: Senast 16 april 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHTEST

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.