Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper

Minst betyg E i Engelska 6, Svenska 2 och Matematik 1a, b eller c, eller motsvarande.

Urval

Behöriga sökande kallas till muntligt och skriftligt/praktiskt prov. Båda proven bedöms utifrån förförståelse av ellära, ljus, ljud-, bild- och scenteknik, samt kommunikationsförmåga. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från båda proven vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Senast uppdaterad 2017-03-13

Mer information

Frågor om utbildningen
Maria Säwström
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt september 2019

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.