Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd fr¨n CSN. Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

För de som önskar finns det möjlighet att leasa dator under utbildningstiden. Datorn kan du efter utbildningen välja att köpa ut till ett pris som högst motsvarar anskaffningsvärdet. Om du leasar dator av skolan är de program som vi arbetar i installerade under utbildningstiden.

Senast uppdaterad 2018-02-05

Mer information

Frågor om utbildningen
Susan Johansson
Tel: 031-367 31 09
susan.johansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 25

Ansökan: Senast 16 april 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHTEST

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.