Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd från CSN. Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

Mer information

Frågor om utbildningen
Maria Säwström
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 25

Ansökan: Ansökan är öppen 1 februari – 15 april