Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd fr¨n CSN. Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

För de som önskar finns det möjlighet att leasa dator under utbildningstiden. Datorn kan du efter utbildningen välja att köpa ut till ett pris som högst motsvarar anskaffningsvärdet. Om du leasar dator av skolan är de program som vi arbetar i installerade under utbildningstiden.

Senast uppdaterad 2018-02-05

Mer information

Frågor om utbildningen
Maria Säwström
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt september 2019

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.