Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

 • Arbetsmiljö och säkerhet 20p
 • Ellära och elsäkerhet 10p
 • Entreprenörskap och projektekonomi 20p
 • Eventlogistik 10p
 • Examensarbete 30p
 • Hållbarhet och miljö 10p
 • Kommunikation 10p
 • Ljudteknik 10p
 • Ljus- och projektions- och mediateknik 50p
 • Lärande i arbete 1 20p
 • Lärande i arbete 2 40p
 • Lärande i arbete 3 60p
 • Projektledning 5p
 • Riggteknik, scen- och ställningsbygge 20p
 • Scenografi, dekor, konstruktion, hållfasthet och materialval 20p
 • Scenteknik 20p
 • Teaterhistoria och teaterteknisk historia 5p

Valbara kurser

 • Tillämpad scenteknik 40p
 • Visuell scenproduktion, ljusdesign, film/video 40p

Senast uppdaterad 2017-03-13

Mer information

Frågor om utbildningen
Maria Säwström
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt september 2019

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.