Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

UX Designer

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng.

Vill du skapa funktionell design som förändrar vardagen och optimerar upplevelsen för användaren?

Utbildningen UX (User Experience) Designer ger dig kunskap om vilka verktyg och metoder som är relevanta för att skapa insikter om både teknik och människors behov och beteende, vilket gör dig till en viktig brygga mellan design och utveckling. Yrkesrollen innebär att du ska kunna optimera upplevelsen och användarbarheten för både avsändare och användare av olika digitala plattformar. Dessa kan vara allt ifrån webbplatser, spel, virtuella mötesplatser, webbaserade verktyg och applikationer till smarta telefoner och läsplattor. Du driver en användarcentrerad designprocess genom att skapa insikter om användaren för att kunna utveckla relevanta idéer genom iterationer av konceptarbete och prototyparbete. Detta innebär även upprättande av flödesscheman av system, funktion eller webbplats för användare.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, så kallad LIA – Lärande i arbete, vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

Arbetsmarknad

Behovet av UX Designers ökar i takt med att allt fler aktiviteter inom företag och organisationer styrs via digitala kanaler. Att skapa goda, hållbara och långsiktiga relationer genom dessa verktyg är nu lika viktigt för företagen som kvaliteten på produkten eller tjänsten. Göteborg är på frammarsch som ett av norra Europas start-up communities. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som User Experience Architect, User Experience Stategist eller User Experience Designer.

Branschens behov av personer med metodkunskap kring UX och kunskap om hur man skapar dessa produkter blir allt större och behöver dig.

Senast uppdaterad 2018-12-07

Mer information

Frågor om utbildningen
Maria Säwström
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Januari 2019

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 september och stänger den 15 oktober 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHUX

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.