Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskild behörighet
Minst betyg E i Engelska 6, Svenska 2 och Matematik 2, Digitalt skapande 1, eller motsvarande kunskaper.

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt prov. Det muntliga provet bedömer den sökandes kommunikativ- och analytisk förmåga. Det skriftliga/digitala provet (se nedan) bedömer den sökandes tekniska kunnande och finish samt design, formgivning och kreativitet. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov och arbetsprovet vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Skriftliga/Digitala provet
Vi behörighetsgranskar alla ansökningar löpande. Om du uppfyller behörighetskraven kommer du att få instruktioner till ett skriftligt/digitalt prov som används som underlag till det muntliga intervjun. För din egen planering vill vi informera att detta prov omfattar ca. 10 timmars arbete, du kommer att ha 7 dagar att genomföra provet och sedan ladda upp det på ditt studerandekonto. I den digitala inlämningen ska du presentera ett förbättringsförslag visuellt. (Mer information om uppgiften få du i mailen med provet.) Du får själv välja om du vill arbeta med hjälp av digitala verktyg, eller om du vill skapa wireframes för hand som sedan digitaliseras. Det finns inga begränsningar i vilken programvara du får använda för att genomföra uppgiften. Inlämningen kommer att bedömas utifrån tekniskt kunnande och finish, samt design, formgivning och kreativitet.

Mer information

Frågor om utbildningen
Maria Säwström
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Januari 2020

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar 1 september 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.