Ansökan

Uppfyller du behörighetskraven?

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

För att vara behörig till den här utbildningen behöver du även ha minst betyg E i följande ämnen:

  • Engelska 6
  • Svenska 2
  • Matematik 2
  • Digitalt skapande 1

Eller motsvarande kunskaper.

Kompletterade uppgift och intervju

Vi granskar alla ansökningar löpande. Om du uppfyller behörighetskraven kommer du att få instruktioner till en uppgift som vi skickar ut någon gång runt månadsskiftet oktober-november. Du får en vecka på dig att göra klart uppgiften och du bör lägga cirka 20 timmar på den. Uppgiften består av analys och av en enklare designuppgift. Du väljer själv om du vill arbeta med digitala verktyg, eller om du hellre vill skissa för hand och sedan scanna in dina skisser. Vi bedömer uppgiften utifrån hur du resonerar kring användbarhet och användarupplevelse och hur väl du kan genomföra dina tankar i praktiken.

Du som uppfyller behörighetskraven kommer också att bli kallad till en intervju då vi diskuterar din inlämnade uppgift, din bakgrund, och varför du valt att söka till utbildningen.

Vem blir antagen?

Vi gör urvalet baserat på en samlad bedömning av både inlämningsuppgiften och intervjun. Bedömningen görs av en sakkunnig branschföreträdare och en representant från Yrgo.

Mer information

Frågor om utbildningens innehåll:
Sus Lyckvi, lärare
E-post: sus.lyckvi@educ.goteborg.se

Övriga frågor:
Maria Säwström, utbildningsledare
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 30

Start: Januari 2020

Ansökan: Vår webbansökan öppnar 1 september 2019