Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd. Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

Mer information

Frågor om utbildningens innehåll:
Sus Lyckvi, lärare
E-post: sus.lyckvi@educ.goteborg.se

Övriga frågor:
Maria Säwström, utbildningsledare
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 30

Start: Januari 2020

Ansökan: Vår webbansökan öppnar 1 september 2019