Kurser

  • Användarcentrerad design och design thinking, 50p
  • Användbarhet och prototypdesign, 40p
  • Examensarbete, 30p
  • LIA – Lärande i arbete, 130p
  • Process och metod inom UX, 40p
  • Tjänstedesign, 30p
  • Facilitation innovation, 40p
  • UX-strategi och varumärkesupplevelse, 40p

Mer information

Frågor om utbildningens innehåll:
Sus Lyckvi, lärare
E-post: sus.lyckvi@educ.goteborg.se

Övriga frågor:
Maria Säwström, utbildningsledare
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 30

Start: Januari 2020

Nästa start: Januari 2021

Ansökan: Ansökan för starten i januari 2020 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 september 2020.