Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

  • Användarcentrerad design, 50p
  • Användbarhet och prototypdesign, 40p
  • Examensarbete, 30p
  • LIA – Lärande i arbete, 130p
  • Optimering och konvertering, UX Metrics, 20p
  • Process och metod inom UX, 40p
  • Tjänstedesign, 30p
  • UX-strategi, 30p
  • Varumärkesupplevelse, 30p

Senast uppdaterad 2017-02-08

Mer information

Frågor om utbildningen
Maria Säwström
Tel: 031-367 31 24
E-post: maria.sawstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Januari 2019

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 september och stänger den 15 oktober 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHUX

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.