Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd från CSN.  Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

Mer information

Frågor om utbildningen
Vincent Klaiber
Tel: 070-798 23 75
vincent.klaiber@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 24

Ansökan: Ansökan är öppen 1 februari – 15 april