Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier:
Till ansökan bifogas kopior på betyg som styrker den grundläggande behörigheten och förkunskapskrav samt arbetsprov.

Särskilda förkunskaper:
Svenska 2, Engelska 6, Matematik 1a, b eller c eller motsvarande. Som särskild behörighet krävs också att den sökande har god gestaltningsförmåga. Denna bedöms i särskilt prov som skickas in med ansökan. Provet bedöms efter betygskalan IG/G.

 

Senast uppdaterad 2016-02-04

MER INFORMATION

Frågor om utbildningen
Linda Almström
Tel: 031-367 31 11
linda.almstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 24

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.