Ansökan

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier:
Till ansökan bifogas kopior på betyg som styrker den grundläggande behörigheten och förkunskapskrav samt arbetsprov.

Särskilda förkunskaper:
Svenska 2, Engelska 6, Matematik 1a, b eller c eller motsvarande. Som särskild behörighet krävs också att den sökande har god gestaltningsförmåga. Denna bedöms i särskilt prov som skickas in med ansökan. Provet bedöms efter betygskalan IG/G.