Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd. Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.