Kurser

 • Kreativitet och fotografiska uttryck 65p
 • Fotografiska verktyg 30p
 • Digital bildbehandling 40p
 • Rörlig bild 30p
 • 3D-bild i kombination med fotografisk bild 20p
 • Visuell kommunikation 25p
 • Bransch och småföretagande 25p
 • Examensarbete 25p
 • LIA, Lärande i arbete 120p

Valbara fördjupningskurser:

 • Arkitektur och inredning 20p
 • Reklam och mode 20p
 • Reportage och dokumentär 20p