Medicinsk fotterapeut

1,5 år Heltid Startar augusti 2020
Medicinsk fotterapeut

Vill du arbeta med människor och har ett intresse för fotvård? Som medicinsk fotterapeut förebygger och behandlar du fotbesvär hos människor som särskilt behöver ta hand om sina fötter. Yrket är fritt och du har stort inflytande över dina arbetsvillkor och tider.

Arbetsmöjligheterna för medicinska fotterapeuter finns på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunal hälso- och sjukvård. Många väljer att bli egenföretagare och arbetar på uppdrag av kommun och landsting.

Om utbildningen

Utbildningen ger den kompetens du behöver för att arbeta som medicinsk fotterapeut inom hälso- och sjukvård eller som egen företagare. Utbildningen ger dig kvalificerade teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt kunna bedöma och utföra fotterapi utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.

LIA (praktik)

En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Kurser

 • Examensarbete, 25 p
 • Företagsekonomi, 25 p
 • Grundläggande fotterapi, 60 p
 • Lärande i arbete 1, 20 p
 • Lärande i arbete 2, 30 p
 • Medicinsk fotterapi, 65 p
 • Tillämpad fotterapi, 60 p
 • Vårdpedagogik, 15 p

Studieupplägg och examen

Utbildningen går på heltid under 1,5 år och är platsbunden (ej distans). Undervisningen varierar mycket och består bland annat av föreläsningar, seminarier, studiebesök och projektarbeten.

Vi arbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare, handledare och mentorer är yrkesverksamma personer inom området.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Ledningsgrupp med branschföretag

Utbildningen har en ledningsgrupp som består av representanter från branschen. Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. De aktörer som deltar i ledningsgruppen är:

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland – Region Jönköping – Region Halland – Landstingen i Värmland –Privata företagare inom yrkesområdet

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):

 • Vård- och omsorgsprogrammet, 1200 p
 • Omvårdnadsprogrammet, 2150 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Etik och människans livsvillkor, 100 p
 • Medicin 1, 150 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1, 100 p
 • Psykologi, 150 p
 • Samhällskunskap 1a, 150 p
 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 10 p
 • Svenska (SV1201/SVESVE01)
 • Engelska (EN1201/ENGENG05) eller Matematik (MA1201/MATMAT01a,b,c)

Saknar du förkunskaper?

Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom arbetserfarenhet, kvällskurser eller annan eftergymnasial utbildning.

Läs mer om förkunskapskrav och behörighet.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven

Vem blir antagen?

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg.

Antagningsbesked

I juni får du ditt antagningsbesked. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan.

Läs mer om viktiga datum.