Pedagogik

Att läsa pedagogik innebär kunskap om hur människor påverkas i samspelet mellan individer, grupp och samhälle. Människors utveckling, lärande och miljöns betydelse är nyckelkomponenter i ämnet pedagogik.

Fältet av pedagogiska arbeten är brett och en pedagogisk utbildning ger möjligheter till att förstå människor, stödja individers och gruppers utveckling och lärande utifrån olika åldrar och förutsättningar. I ett pedagogiskt arbete leder du en förändringsprocess där människor och grupper ska utvecklas och nå sin fulla potential. Kanske har du sedan länge arbetat pedagogiskt eller har en tidigare pedagogisk utbildning som du vill stärka för att arbeta mer målinriktat? Kanske vill du ta nya karriärsteg, eller stärka din profession? I en pedagogisk utbildning utvecklar du ditt ledarskap och kommunikativa förmågor då det är förutsättningar för att kunna motivera och möjliggöra påverkansprocesser.

Efterfrågan på personal inom pedagogiska verksamheter är stor. Inom såväl förskola, skola, idrott och fritidssektorn är behovet växande av att anställa personal med rätt kompetens som har fördjupade kunskaper inom verksamhetsfältet.

I samtliga av våra utbildningar får du möjlighet att utveckla dina kompetenser i ledarskap, samverkan, utvecklingsarbete, möta mångfalden, kreativitet och problemlösningsförmåga.