Kurser

 • Digitalisering och IKT i förskolan 15 p
 • Examensarbete 15 p
 • Kommunikation 15 p
 • LIA 1 – Lärande i arbete 20 p
 • LIA 2 – Lärande i arbete 20 p
 • Möte med mångfalden 15 p
 • Pedagogisk miljö 15 p
 • Pedagogiskt arbete – fördjupning 30 p
 • Skapande verksamhet – Berättande, Drama och föreställning 15 p
 • Språkinlärning och språkstimulering 10 p
 • Språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt i förskolan 30 p

Mer information

Linda Åhnbrink
Tel: 070-533 84 24
linda.ahnbrink@educ.goteborg.se

Sofie Norberg
Tel: 031-367 31 80
sofie.norberg@educ.goteborg.se

Om utbildningen

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 72 veckor deltid (LIA/praktik är på heltid, 8 veckor)

Antal platser: 30

Start: 2 september 2019

Ansökan: Utbildningen har öppet för sen ansökan. Det innebär att vi behandlar din ansökan löpande och i mån av plats.

Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHBS

Ansök