Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Behörighet per utbildning

Utbildning Sv Eng Ma Karaktärskurser Övrigt
Anläggningsdykare (AD) Sv 1, 2 Eng 5, 6 Ma 1, 2 Husbyggnad 1 eller Anläggning 1, Läkarintyg från dykläkare
Anläggningingenjör – Produktion (AN) Sv 1, 2 Eng 5 Ma 1, 2 Husbyggnad 1 eller Anläggning 1
Arkitekturvisualisering (AV) Sv 1, 2 Eng 5 Ma 1, 2 Bild och Digitalt skapande 1
Automationsingenjör – Mekatronik (AI) Sv 1, 2 Eng 5 Ma 1, 2 Mekatronik 1 och Energiteknik 1  
Byggprojektör BIM (BIM) Sv 1, 2 Eng 5 Ma 1, 2 Fysik 1 och Digitalt skapande 1
Byggingenjör – Produktion (BP) Sv 1, 2 Eng 5 Ma 1, 2 Husbyggnad 1 eller Anläggning 1 18 mån relevant yrkeserfarenhet
Computer Graphics Design (CG) Sv 1, 2 Eng 5 Ma 1, 2 Bild och Digitalt skapande 1
CAD-konstruktör (CK) Sv 1, 2 Eng 5 Ma 1, 2 Fysik 1 och CAD 1 eller Konstruktion 1
Designteknik (DE) Sv 1, 2 Eng 5 Ma 1, 2 CAD 1
Elektronikingenjör (EI) Sv 1, 2 Eng 5 Ma 1, 2 Mekatronik 1 och Energiteknik 1
Java Enterprise utvecklare (JAVA) Sv 1, 2 Eng 5, 6 Ma 1, 2 Programmering 1

Senast uppdaterad 2018-02-09

Reception

Tel: 031 – 367 31 00