Preparandkurs: Bild, Digitalt skapande 1 och CAD 1

Vill du söka en utbildning inom Teknik och IT eller Byggteknik och samhällsbyggnad, men saknar behörighet i Bild, Digitalt skapande 1 eller CAD 1? Då kan du anmäla dig till den här preparandkursen. Efter avslutad kurs med godkänt resultat uppfyller du behörighetskravet i dessa ämnen.

PREPARANDKURSENS INNEHÅLL

Preparandkursen ger dig grundläggande kunskaper om bilduttryck, digital bildframställning och CAD. Kursen innehåller exempelvis bildkommunikation, digital bildbehandling, geometri, 3D-modellering och format. Vi fokuserar på de delar du behöver för att klara våra utbildningar.

Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar med hjälp av skolans datorer.

ANMÄLAN OCH ANSÖKAN

Anmälan till preparandkurs gör du samtidigt som du ansöker till utbildningen du vill gå.

Sista anmälningsdatum till denna preparandkurs är 15 april.

KOSTNADER

Preparandkursen är kostnadsfri.

KURSSTART OCH TIDER

Preparandkursen innehåller åtta kurstillfällen på kvällstid klockan 17.30-20. Kursen startar 2 maj och avslutas 27 maj.

Plats: Lärdomsgatan 3 på Lindholmen

MER INFORMATION

Markus Waser, utbildningsledare
markus.waser@educ.goteborg.se