Preparandkurs: Husbyggnad 1 och Anläggning 1

Vill du söka en utbildning hos Yrgo men saknar behörighet i Husbyggnad 1 eller Anläggning 1? Då kan du anmäla dig till den här preparandkursen. Efter avslutad kurs med godkänt resultat uppfyller du behörighetskravet i Husbyggnad 1 och Anläggning 1.

PREPARANDKURSENS INNEHÅLL

Preparandkursen i husbyggnad och anläggning ger grundläggande kunskaper om byggprocessen och dess olika aktörer. Du får kunskap om grundläggande bygg- och anläggningstekniska metoder och hur samordningen mellan de olika aktörerna på en byggarbetsplats fungerar. Du får även grundläggande kunskaper om betong och hur en byggarbetsplats är planerad. Vi fokuserar på de delar du behöver för att klara våra utbildningar.

ANMÄLAN OCH ANSÖKAN

Anmälan till preparandkurs gör du samtidigt som du ansöker till utbildningen du vill gå. Ansökan till höstens utbildningar öppnar 1 februari 2019.

Sista anmälningsdatum till denna preparandkurs är 15 april.

Anmälningskod: PREPBY19

KOSTNADER

Preparandkursen är kostnadsfri.

KURSSTART OCH TIDER

Preparandkursen innehåller åtta kurstillfällen på kvällstid klockan 17.30-20. Kursen startar 2 maj och avslutas 27 maj.

Plats: Lärdomsgatan 3 på Lindholmen

MER INFORMATION

Erika Steen, utbildningsledare
erica.steen@educ.goteborg.se