Preparandkurs: Programmering 1

Vill du söka en utbildning inom Teknik och IT eller Byggteknik och samhällsbyggnad, men saknar behörighet i Programmering 1? Då kan du anmäla dig till den här preparandkursen. Efter avslutad kurs med godkänt resultat uppfyller du behörighetskravet i Programmering 1.

PREPARANDKURSENS INNEHÅLL

Preparandkursen i programmering är en grundkurs där får lära dig vad programmering är. Du får lära dig att skriva och förstå programkod och att hantera enkla program. Vi fokuserar på de delar du behöver för att klara våra utbildningar.

ANMÄLAN OCH ANSÖKAN

Anmälan till preparandkurs gör du samtidigt som du ansöker till utbildningen du vill gå. Sista anmälningsdatum till denna preparandkurs är 15 april.

KOSTNADER

Preparandkursen är helt kostnadsfri.

KURSSTART OCH TIDER

Preparandkursen innehåller åtta kurstillfällen på kvällstid klockan 17.30-20. Kursen startar 2 maj och avslutas 28 maj.

Plats: Lärdomsgatan 3 på Lindholmen

MER INFORMATION

Sofia Roosberg, utbildningsledare
sofia.roosberg@educ.goteborg.se