Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

2 år Deltid, 50% Startar augusti 2020
Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom anestesi, operation och intensivvård? Vår tvååriga distansutbildning ger dig kompetens att arbeta med personcentrerad vård, projektarbete, handledning och utbildning på din arbetsplats.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta som specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård.

Under utbildningen får du bland annat lära dig om

 • anatomi, akuta sjukdomstillstånd och planerade operativa ingrepp
 • hygienrutiner, sterilitet och vårdrelaterade infektioner
 • akutsjukvård, kris, katastrofmedicin och traumahantering
 • medicinteknisk apparatur och hjälpmedel
 • komplexa omvårdnadssituationer och personcentrerad vård
 • hur man utvecklar goda hälsofrämjande miljöer
 • kommunikation, samspel, pedagogiska metoder och handledning
 • dokumentation, lagstiftning, patientsäker vård och värdegrund
 • systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Innehåller en stor del LIA (praktik)

En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll.

LIA:n går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Läs mer om LIA.


Att arbeta som specialistundersköterska

Som specialistutbildad inom ditt område är du en värdefull källa till kunskap och bidrar till att höja kompetensen på din arbetsplats. Rollen innebär att du kan arbeta med

 • att planera, genomföra och utvärdera personcentrerad vård
 • att leda reflektionsgrupper, studiecirklar och yrkeshandledning
 • verksamhets- och patientnära förbättringsarbete utifrån yrkesrollen
 • systematiskt kvalitetsarbete, projekt och samordning
 • att samverka med och arbeta i tvärprofessionella team
 • att introducera nya medarbetare på ett bra sätt och handleda studerande på arbetsplatsen.

Kurser

 • Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner, 10 p
 • Sjukdomslära och personcentrerad vård/omvårdnad, 50 p
 • Lagstiftning, organisation och dokumentation och kvalitetsledning, 20 p
 • Medicinteknik, 15 p
 • Vårdpedagogik, handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten, 30 p
 • Lärande i arbete 1 (LIA), 40 p
 • Examensarbete, 25 p

Studieupplägg och examen

Utbildningen är tvåårig och går på distans. Studietakten är 50 procent, vilket innebär att du kan fortsätta arbeta parallellt med studierna. Observera att de åtta veckors LIA (praktik) som ingår i utbildningen går på heltid.

Vi har 4-5 fysiska träffar per termin, där varje träff varar 2-3 dagar. Varje vecka har vi webbinarium och/eller handledning på fasta tider. Du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling. De program vi använder är Skype och Google meet.

Vi arbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare, handledare och mentorer är yrkesverksamma personer inom området.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.


Ledningsgrupp med branschrepresentanter

Utbildningen har en ledningsgrupp som består av representanter från branschen, från Yrgo och från de studerande. Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Följande branschaktörer deltar i ledningsgruppen:

 • Västra Götalandsregionen
 • Kommunalarbetarförbundet

Dessutom samarbetar vi med flera andra företag och organisationer som bland annat föreläser i utbildningen och tar emot studerande på studiebesök och LIA (praktik).


Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du vara behörig. Det innebär att du måste uppfylla vissa förkunskapskrav:

1. Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. 
Läs mer om grundläggande behörighet.

2. Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):

 • Vård och omsorg 1
 • Vård och omsorg 2
 • Hälsopedagogik
 • Etik och människans livsvillkor
 • Medicin 1
 • Medicin 2
 • Psykiatri 1
 • Specialpedagogik 1
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1
 • Psykologi 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Akutsjukvård
 • Svenska (SV1201/SVESVE01)
 • Engelska (EN1201/ENGENG05)

3. Arbetslivserfarenhet

Du måste också ha minst ett års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska, eller motsvarande.

Saknar du förkunskaper?

Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom arbetserfarenhet, kvällskurser eller annan eftergymnasial utbildning.

Läs mer om förkunskapskrav och behörighet.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven

Vem blir antagen?

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg, yrkeserfarenhet och ett särskilt prov.

Antagningsbesked

I juni får du ditt antagningsbesked. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan.

Läs mer om viktiga datum.