Teater-, Event- & Scentekniker

2 år Heltid Startar augusti 2020
Teater-, Event- & Scentekniker

Teater-, Event- & Scentekniker är en tvåårig event- och teaterteknisk utbildning för dig som vill jobba som scentekniker, ljustekniker, projektions- och mediatekniker, eventtekniker eller Stage Manager. Efter avslutade studier ska du självständigt kunna ansvara för det tekniska arbetet på en teater- eller eventproduktion på turné.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig flera olika ljusbord och visualiseringsprogram för projektion. Som scentekniker behöver du förstå teknikens roll utifrån olika perspektiv och att samverka med andra kreatörer i olika skapande processer är nödvändigt. Du behöver kunna agera projektledare med ekonomiskt ansvar för att driva egna projekt, men du får också utveckla en bred kunskap om arbetsfördelningen i större event- och scenproduktioner.

Du förbereds för branschens arbetsvillkor och du får löpande riskbedöma olika scenarios inom scen, teater och event. Dessutom utvecklar du metoder för projektledning och får verktyg för att driva egen firma inom scen, – event och teaterproduktion.

Under utbildningen kartlägger du och lär känna branschens olika aktörer och du kan välja att inrikta dig mot scenteknik, eller ljus, bild och mediaprojektion. Du får handledning i strategier för branschetablering och kan skapa nödvändiga nätverk för att generera uppdrag som frilans scentekniker.

Innehåller en stor del LIA (praktik)

En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Läs mer om LIA.


Yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som scentekniker, ljustekniker, projektions- och mediatekniker, eventtekniker eller Stage Manager.

Teater-, event- och scenbranschen efterfrågar medarbetare som kan hantera den senaste tekniken, som kan arbetsflödet i större internationella produktioner och som törs gå främst med nyskapande lösningar. Rörligheten bland turnerande personal är stor och innehållet i utbildningen är anpassat så att du kan ta uppdrag både nationellt och internationellt.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arbetsmiljö, säkerhet, riggteknik, scen- och ställningsbygge, 40 p
 • Ellära, 10 p
 • Examensarbete, 30 p
 • Hållbarhet inom scenkonst och event, 10 p
 • Ljudteknik, 15 p
 • Ljus- och projektions- och mediateknik, 50 p
 • LIA, Lärande i arbete 1, 50 p
 • LIA, Lärande i arbete 2, 80 p
 • Produktion, projekt och kommunikation, 35 p
 • Scenteknik och scenografi, 50 p

Valbara kurser

 • Tillämpad scenteknik, 30 p
 • Visuell scenproduktion, ljusdesign, film/video, 40 p

Studieupplägg och examen

Utbildningen är tvåårig, platsbunden (ej distans) och går på heltid. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Vi arbetar tätt ihop med branschen och de flesta föreläsare och handledare är yrkesverksamma personer inom området.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.


Ledningsgrupp med branschrepresentanter

Utbildningen har en ledningsgrupp som består av representanter från branschen, från Yrgo och från de studerande. Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Följande branschaktörer deltar i ledningsgruppen:

Ale Kommun – Bright Group – Anna Wemmert Ljusdesign – Dansens hus – Göteborgs Stadsteater – Frans Schartaus Handelsinsitution – Göteborgsoperan – Kulturakademin Trappan – Kulturhuset Stadsteatern – Kungliga Dramatiska Teatern – Mediatec Solution Sweden – Qpoint – QTech – Riksteatern – Stockholms Konstnärliga Högskola – Stockholms Stadsteater – Stagevision Öresund

Dessutom samarbetar vi med flera andra företag och organisationer som bland annat föreläser i utbildningen och tar emot studerande på studiebesök och LIA (praktik).


Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du vara behörig. Det innebär att du måste uppfylla vissa förkunskapskrav:

1. Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. 
Läs mer om grundläggande behörighet.

2. Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):

 • Svenska 2
 • Engelska 6

Saknar du förkunskaper?

Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom arbetserfarenhet, kvällskurser eller annan eftergymnasial utbildning.

Läs mer om förkunskapskrav och behörighet.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven

Vem blir antagen?

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på ett skriftligt och muntligt/praktiskt prov. Provet testar din förståelse för ellära, ljus-, bild- och scenteknik samt kommunikationsförmåga. Provet bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo.

Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprovet. Du genomför provet på plats i skolans lokaler och det tar cirka en halv dag.

Antagningsbesked

I juni får du ditt antagningsbesked. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan.

Läs mer om viktiga datum.