Automationsingenjör – Mekatronik

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

Välkommen på öppet hus 4 december. Länk till mer information.

Vill du ha ett kreativt arbete som praktisk inriktad ingenjör inom automation? Då är den här utbildningen någonting för dig! Utbildningen integrerar tekniska fackkunskaper med IT där du får just den kompetens som företagen söker. Vi varvar skol- och företagsperioder (LIA – Lärande i arbete) med ett stort antal laborationer och projekt som ger dig både teoretisk och praktisk yrkeskompetens. Dessutom kommer utbildningen att förbereda dig för ett konsultativt arbetssätt. Metodiken blir successivt allt mer projektinriktad och ditt eget ansvarstagande ökar alltmer under utbildningstiden.

Arbetsplatserna för den arbetsplatsförlagda tiden finns hos teknikkonsuler, process- kraft- och tillverkningsindustri.

ARBETSMARKNAD

Utvecklingen inom automationsteknik inriktar sig alltmer mot avancerad produktion inom en rad teknikområden. Exempel är process- kraft- petrokemisk- fordons- och livsmedelsindustri.

I denna dynamiska bransch är det mycket stor efterfrågan på automationsingenjörer, elkonstruktörer, instrumenttekniker och programmerare inom automation, kraft- och processteknik.

Antagningskrav

För att klara utbildningen behöver du ha vissa förkunskaper, men du som saknar de tekniska förkunskaperna som krävs har möjlighet att läsa en preparandkurs för att uppfylla antagningskraven. Kursen hålls i september för ämnena Praktisk ellära och Fysik. Läs mer om antagningskrav och preparandkursen.

OM UTBILDNINGEN

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 28

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.

 

MER INFORMATION

Sofia Roosberg
072-554 00 91
sofia.roosberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00