Automationsingenjör – Mekatronik

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

Vill du ha ett kreativt arbete som praktisk inriktad ingenjör inom automation? Då är den här utbildningen någonting för dig! Utbildningen integrerar tekniska fackkunskaper med IT där du får just den kompetens som företagen söker. Vi varvar skol- och företagsperioder (LIA – Lärande i arbete) med ett stort antal laborationer och projekt som ger dig både teoretisk och praktisk yrkeskompetens. Dessutom kommer utbildningen att förbereda dig för ett konsultativt arbetssätt. Metodiken blir successivt allt mer projektinriktad och ditt eget ansvarstagande ökar alltmer under utbildningstiden.

Arbetsplatserna för den arbetsplatsförlagda tiden finns hos teknikkonsuler, process- kraft- och tillverkningsindustri.

ARBETSMARKNAD

Utvecklingen inom automationsteknik inriktar sig alltmer mot avancerad produktion inom en rad teknikområden. Exempel är process- kraft- petrokemisk- fordons- och livsmedelsindustri.

I denna dynamiska bransch är det mycket stor efterfrågan på automationsingenjörer, elkonstruktörer, instrumenttekniker och programmerare inom automation, kraft- och processteknik.

Antagningskrav

För att klara utbildningen behöver du ha vissa förkunskaper, men du som saknar de tekniska förkunskaperna som krävs har möjlighet att läsa en preparandkurs för att uppfylla antagningskraven. Kursen hålls i september för ämnena Praktisk ellära och Fysik. Läs mer om antagningskrav och preparandkursen.

OM UTBILDNINGEN

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 28

Start: September 2019

Ansökan: Utbildningen har öppet för sen ansökan. Det innebär att vi behandlar din ansökan löpande och i mån av plats.

Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHAI

Ansök

MER INFORMATION

Sofia Roosberg
072-554 00 91
sofia.roosberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00