Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också.

Behörighetsbedömning

För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla:

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det – läs mer på yrkeshogskolan.se.

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Automationsingenjör gäller att du ska ha minst betyget E i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 (Engelska A), Matematik 1 och 2 (Matematik A och B) samt Praktisk ellära eller Fysik 1.

Saknar du betyg i Matematik 2, Praktisk ellära eller Fysik 1? Yrgo anordnar preparandkurser som kan göra dig behörig. Mer info om våra preparandkurser.

Urval

I de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från gymnasiebetygen. Din poängsumma ger din rangordningsplats.

Antagning

Om du är antagen eller reserv får du besked under vecka 25.

Senast uppdaterad 2018-11-06

MER INFORMATION

Sofia Roosberg
072-554 00 91
sofia.roosberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 28

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Anmälningskod: YHAI

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.