Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd från CSN. Kostnader för kurslitteratur, resor, kopiering och utskrifter kan tillkomma. Vi rekommenderar att du har egen dator för att kunna träna hemma. Om du vill jobba hemifrån så finns studentlicenser för programvara att köpa till en kostnad av ca 2000 kr.