Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. Vissa av dessa företag bildar tillsammans med Yrgo utbildningens ledningsgrupp och styr över innehåll samt kvalitet i utbildningen. Följande företag ingår i ledningsgruppen: CEVT, Chalmers, Engineering Partner, HRM Engineering, Semcon, Unico Group, Volvo Buses & Coaches, Volvo Car, Volvo Truck och ÅF Consult.