Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. Vissa av dessa företag bildar tillsammans med Yrgo utbildningens ledningsgrupp och styr över innehåll samt kvalitet i utbildningen. Följande företag ingår i ledningsgruppen: CEVT, Chalmers, Engineering Partner, HRM Engineering, Semcon, Unico Group, Volvo Buses & Coaches, Volvo Car, Volvo Truck och ÅF Consult.

Senast uppdaterad 2016-11-14

MER INFORMATION

Svante Boström
Tel:
031-367 31 10
svante.bostrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 40 veckor deltid, distans

Start: Ingen start 2017.

Antal platser: 35

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.