Kurser

 • CAD-system 1 25p
 • CAD-system 2 25p
 • CAD-system 3 15p
 • Digitala verktyg 5p
 • Examensarbete 15p
 • Hållbara maskinsystem 15p
 • Kommunikation 10p
 • Konstruktionsprojekt 25p
 • Konstruktionsteknik 60p
 • LIA 1 50p
 • LIA 2 75p
 • Matematik för CAD-konstruktörer 15p
 • Material och tillverkningsteknik 10p
 • Mekanik och hållfasthet 45p
 • Projektmetodik 10p

MER INFORMATION

Christelle Hedbom
christelle.hedbom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 30

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.