Designteknik – Surface Designer

Yrkeshögskoleutbildning, 415 YH-poäng

Designtekniker/Surface Designer/formbestämmare arbetar tillsammans med designer och konstruktörer för att skapa nya produkter inom framför allt fordonsindustrin. Kompetens inom designteknik är idag mycket efterfrågad både på den svenska och utländska arbetsmarknaden och du blir en viktig del i en spännande bransch.

Som designtekniker modellerar du designerns förslag i avancerade 3D-modelleringsprogram. Dessa 3D-modeller används vid designdiskussion och visualisering samt som underlag för konstruktörerna vid tillverkning och prototypframställning. Ditt arbete utför du till stor del i designinriktade CAD-program.

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen omfattar 415 YH-poäng, vilket innebär två års heltidsstudier. Du kommer att lära dig arbeta med 3D-programvaror samt olika metoder inom formbestämning.

En tredjedel av utbildningen består av LIA (lärande i arbete). LIA innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats. Förutom arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen får du värdefulla kontakter i arbetslivet som ofta leder till jobb efter examen.

Vem passar som DESIGNTEKNIKER?

Eftersom de modeller du skapar ska användas vid tillverkning måste ytorna bli så perfekta som möjligt. Därför behöver du vara noggrann och ha tålamod för att trivas i rollen som designtekniker. Andra viktiga egenskaper är förmåga att förstå former och design och en vilja att jobba med 3D-modellering.

ARBETSMARKNAD och yrkesroller

Behovet av kompetens inom designteknik är mycket stor hos företagen som utvecklar fordon både i Sverige och utomlands. Efter din examen kommer du att kunna arbeta som designtekniker, formbestämmare, konceptmodellör, studioingenjör eller visualiserare.

OM UTBILDNINGEN

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 83 veckor heltid

Antal platser: 24

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.

MER INFORMATION

Markus Waser
Tel: 
031-367 31 45
markus.waser@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00