Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. Vissa av dessa företag bildar tillsammans med Yrgo utbildningens ledningsgrupp och styr över innehåll samt kvalitet i utbildningen. Företagen i ledningsgruppen är också mycket involverade i LIA-perioderna. Följande företag ingår i ledningsgruppen: Antura AB, ÅF AB, Infotiv AB, Evry AB, IT Cilbuper AB, Dfind AB, Monocl AB, Sigma IT Consulting AB.

Senast uppdaterad 2018-02-07

MER INFORMATION

Anders Norberg
anders.norberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018.

Antal platser: 24

Ansökan: Senast 16 april 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHJAVA

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.