Affärsinriktad speditör – inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

Är du en serviceinriktad person med känsla för detaljer och med ett ekonomisk sinne? Ser du helheten och drivs av att leverera kostnadseffektiva lösningar för dina kunder?

Speditörens arbete går ut på att för en kunds räkning samordna transporter över gränserna, så att de sker smidigt och utan uppehåll samt med lönsamhet. En speditör är dessutom specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument. Speditören skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer med kundanpassade logistiklösningar.

Speditionsföretagen har länge eftersträvat personal med ett säljande förhållningssätt, dvs. en speditör som kan skapa merförsäljning. En speditör med förmåga att identifiera och erbjuda utökade affärslösningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade branschföretag.

Transportbranschen ställer höga krav på kundservice och effektiva leveranser. På grund av den växande internationella handeln i kombination med skärpta miljökrav kommer det i framtiden att krävas smartare lönsamma logistiklösningar.

Denna utbildning ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition och kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster, samt om transportekonomi, logistikrätt, internationell handel, affärskommunikation, lönsam miljölogistik samt om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbranschen och får möjlighet att fundera på alternativa framtida arbetsgivare. Du får tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiskt arbete, vilket ger mycket stora möjligheter att efter avslutad utbildning gå direkt in i arbete.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Arbetsmarknad

Utbildningens innehåll styrs av aktuella kompetenskrav i arbetslivet, vilket innebär att utbildningen är branschanpassad och aktuell.

Anställningsgraden för examinerade speditörer är extremt hög. 100 % av de som tar examen från denna utbildning arbetar som speditörer inom sex månader efter avslutad utbildning.

Om utbildningen

Adress: Molinsgatan 23, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 35

Start: Januari 2020

Ansökan: Vår webbansökan öppnar 1 september 2019.

Mer information

Robert Hernquist
Tel:
 031-367 31 85
robert.hernquist@educ.goteborg.se

Sofie Norberg
Tel: 031-367 31 80
sofie.norberg@educ.goteborg.se