Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Särskilda förkunskaper krävs från Handels- och administrationsprogrammet, inriktning speditör.

Minst betyg E i Logistik 1, Logistik 2 samt Transport och spedition, eller motsvarande. Dessa kurser kan ersättas med yrkeserfarenhet (minst 2 års arbete).

URVAL

Urval görs med utgångspunkt från betyg, samt skriftliga tester i svenska och engelska. De skriftliga testerna genomförs under maj-juni och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Läs mer om antagning, urval och antagning här.

Söker till oss gör du via vår webbansökan

Senast uppdaterad 2018-02-06

Mer information

Mehrnaz Tabarsian
Tel.
 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Lisa Algestam
Tel. 031-367 31 80
lisa.algestam@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Januari 2019

Antal platser: 35

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 september 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHIA